Cách fix lỗi destination host unreachable

Cách fix lỗi destination host unreachable

Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục lỗi destination host unreachable trên các thiết bị Windows , cũng như cách thêm địa chỉ cổng chính xác cho máy chủ đích và cách kiểm tra  lỗi đã được giải quyết chưa.

1. Nguyên nhân gây ra lỗi destination host unreachable

Có nhiều lý do có thể gây ra lỗi “destination host unreachable“,  có thể là do tường lửa, kết nối cổng sai,…như hình bên dưới.

C:\Users\Me>ping 151.101.194.114
Pinging 151.101.194.114 with 64 bytes of data:
Reply from 151.101.194.114: Destination host unreachable.
Reply from 151.101.194.114: Destination host unreachable.
Reply from 151.101.194.114: Destination host unreachable.
Reply from 151.101.194.114: Destination host unreachable..

1. Cách thêm địa chỉ cổng chính xác cho Destination Host

  1. Chọn Settings > Network and Internet > Network Connections. .

  2. Bấm chuột phải vào Local Area Network sau đó chọn Properties .

  3. Từ danh sách, chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)Tiếp theo, chọn Properties.

  4. Trong tab Properties, thay đổi Cổng mặc định thành địa chỉ chính xác. Vì vậy, trong ví dụ này, chúng tôi thay đổi “151.101.194.1.241” thành “151.101.194.1.244.”

  5. Nhấn OK để lưu các thay đổi.

2. Kiểm tra xem lỗi Destination host unreachable đã được giải quyết hay chưa

Để kiểm tra xem sự cố đã được giải quyết chưa, hãy quay lại Command Prompt và thoát khỏi khung lưới bằng cách sử dụng lệnh sau:

netsh interface ipv6>exit

Bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng để thử kiểm tra ping của mình một lần nữa, bằng cách sử dụng lệnh sau:

C:\Users\Me>ping -6 151.101.194.114

Và thử ping lại sẽ phản hồi cổng mới

Ping 151.101.194.114 với 64 byte dữ liệu: 
64 byte từ 151.101.194.114: icmp_seq = 0 ttl = 57 time = 27.205 ms 
64 byte từ 151.101.194.114: icmp_seq = 1 ttl = 57 time = 14.109 ms 
64 byte từ 151.101.194.114 : icmp_seq = 2 ttl = 57 time = 13,887 ms 
64 byte từ 151.101.194.114: icmp_seq = 3 ttl = 57 time = 13,954 ms 
64 byte từ 151.101.194.114: icmp_seq = 4 ttl = 57 time = 18,269 ms

Như chúng ta có thể thấy, kiểm tra ping đã hoạt động – chúc các bạn thành công.

>>> Fix lỗi “Missing a Temporary Folder” trên WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*