Missing a Temporary Folder

Fix lỗi “Missing a Temporary Folder” trên WordPress

* Nguyên nhân nào dẫn đến lỗi: “Missing a Temporary Folder” trên WordPress

Lỗi này là do cài đặt PHP không chính xác trên môi trường lưu trữ web hosting WordPress của bạn. Nói chung bạn cứ hiểu đơn giản là WordPress cần quyền truy cập vào một thư mục tạm thời khi bạn tải lên hình ảnh, cài đặt hoặc cập nhật chủ đề hoặc plugin hoặc cập nhật lõi WordPress. Nếu vị trí của thư mục này không được xác định trong cấu hình PHP của máy chủ thì WordPress sẽ không thể thực hiện bất kỳ điều nào trong số này và sẽ hiển thị cho bạn lỗi “Missing a Temporary Folder”.

1. Sửa lỗi thiếu thư mục tạm thời trong WordPress

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần chỉnh sửa tệp wp-config.php trong WordPress. Bạn cần dán dòng này ngay trước nội dung: “That’s all, stop editing! Happy blogging”

define(‘WP_TEMP_DIR’, dirname(__FILE__) . ‘/wp-content/temp/’);

Lưu các thay đổi của bạn và tải tệp wp-config.php trở lại trang web của bạn.Tiếp theo, bạn cần vào /wp-content/ foder và tạo một thư mục mới bên trong nó. Bạn cần đặt tên cho thư mục mới này temp.

Hi vọng bài viết này đã xử lý các vấn đề cho các bạn về lỗi “Missing a Temporary Folder” chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*