Thiết lập email trên Apple Mac của bạn (Mac mail)

Thiết lập email trên Apple Mac của bạn (Mac mail)

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách thiết lập Apple Mail để hoạt động với tài khoản email của bạn.>>> Tham khảo thêm dịch vụ email khác tại: https://inet.vn/email-theo-ten-mien

Bước 1:

Đầu tiên vào Mail menu >>> Preferences

Bước 2: 

Chuyển đến Tab Account sau đó nhấp vào dấu cộng (+) ở cuối hộp Tài khoản.

Bước 3:

  • Trong cửa sổ Add Account , nhập tên đầy đủ, địa chỉ email và mật khẩu email của bạn.
  • Nhấp vào Continue
  • Trong màn hình Incoming Mail Server chọn POP hoặc IMAP từ danh sách Loại Tài khoản và điền đầy đủ thông tin của bạn như sau:

Description: Miêu tả

Incoming mail server: Địa chỉ mail mail.yourdomain.com

User Name:  tên

Password: mật khẩu

Click Continue:

Bước 4: Trong màn hình Máy chủ Thư đi, hãy điền đầy đủ thông tin của bạn như sau:

Trong màn hình Máy chủ Thư đi, hãy điền đầy đủ thông tin của bạn như sau:

  • Description
  • Outgoing mail server
  • mail.yourdomain.com

Bước 5:Tích chọn Use only this server

Bước 6: Chọn Use Authentication box sau đó nhập Tên Người dùng và Địa chỉ Email của bạn. Nhấp vào Tiếp tục

Bước 7: Chọn hộp Use Authentication box, sau đó nhập Tên Người dùng và Địa chỉ Email của bạn. Nhấp vào Tiếp tục

>> Cách xem: Cách gửi Email bằng SendGrid với WordPress?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*