So sánh giữa NGINX vs Apache

So sánh giữa NGINX vs Apache

Mỗi trang web đều có các thẻ HTML và cần một máy tính có chương trình máy chủ để chuyển đến người dùng cuối. Các máy chủ web như Nginx vs Apache được sử dụng để xử lý và phân tích các yêu cầu và đưa ra phản hồi bằng các tài liệu tương ứng cho trình duyệt của người dùng.

 

1. Giới thiệu về NGINX

Nginx được phát triển vào năm 2004 để đáp ứng thách thức phục vụ 10.000 kết nối dựa trên nhu cầu web hiện đại. Đơn giản, nó được sử dụng để xử lý một số lượng lớn người dùng cùng lúc một cách hiệu quả. Nginx có kiến ​​trúc hướng sự kiện và dựa trên sự không đồng bộ hóa để xử lý tải cao. Không giống như Apache, nó không thiết lập thêm một quy trình công nhân cho mỗi kết nối và sử dụng một quy trình công nhân cho mỗi CPU để tối đa hóa hiệu quả của phần cứng.

Câu hỏi nảy sinh trong tâm trí là tại sao nó lại chiếm được nhiều thị phần hơn? Bởi vì nó có một máy chủ proxy ngược cho HTTP, HTTPS POP3, SMTP, IMAP, bộ đệm HTTP và bộ cân bằng tải. Hơn nữa, nó cũng có proxy frontend cho máy chủ web bao gồm Apache để vượt trội về khả năng xử lý nội dung tĩnh. Nginx có các trình xử lý FastCGI và SCGI cho PHP, Python hoặc các tập lệnh nội dung động khác. Nó sử dụng ngăn xếp LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP).

2. NGINX vs Apache – Ưu và nhược điểm

Cả hai máy chủ web đều được phát triển theo yêu cầu kinh doanh cụ thể, vì vậy hãy hiểu những ưu điểm và nhược điểm của cả hai để đưa ra quyết định đúng đắn.

Apache

Apache vẫn được coi là sự lựa chọn tốt nhất của nhiều nhà phát triển và chủ sở hữu trang web. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ hệ điều hành nào, hỗ trợ tích hợp với nhiều dự án phần mềm phổ biến và tài liệu hướng dẫn tốt nhất.

Sau đây là những lợi ích chính khác:

 • Sử dụng cách tiếp cận đa luồng để xử lý các yêu cầu của khách hàng
 • Thích hợp hơn cho lưu trữ chia sẻ
 • Được thiết kế từ đầu như một máy chủ web
 • Bảng điều khiển quản trị và nhiều lựa chọn mô-đun hơn
 • Tự xử lý nội dung động
 • Linh hoạt hơn với các mô-đun tải và dỡ tải động (nhiều lựa chọn mô-đun hơn)

Tuy nhiên, nó không thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời trong trường hợp lưu lượng truy cập đông đúc. Bởi vì nó sử dụng phương pháp đa luồng cho các yêu cầu của khách hàng và mỗi luồng chỉ có thể xử lý một kết nối tại một thời điểm. Hơn nữa, nó tiêu thụ nhiều RAM hơn khi tải nặng hơn và kém hiệu quả hơn do các quy trình mới cho mỗi yêu cầu.

NGINX

NGINX được thiết kế để xử lý số lượng lớn các yêu cầu theo cách hiệu quả hơn. Nó có kiến ​​trúc nhẹ và tỷ lệ đồng thời cao để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các trang web.

Sau đây là những lợi ích chính khác:

 • Sử dụng phương pháp hướng sự kiện cho các yêu cầu kết nối
 • Xử lý nội dung tĩnh tốt hơn
 • Xử lý 10.000 yêu cầu của khách hàng đồng thời và hiệu quả, ngay cả khi bộ nhớ thấp
 • Xử lý nhiều yêu cầu kết nối thông qua một luồng duy nhất
 • Được đề xuất cho các trang web chạy trên VPS
 • Có thể được triển khai như một máy chủ HTTP độc lập và có khả năng mở rộng tốt hơn

Nhược điểm lớn của nó là nó có ít sự hỗ trợ của cộng đồng và không thể xử lý nội dung động một cách nguyên bản. Inginx có danh sách mô-đun ít phong phú hơn và sử dụng bộ xử lý bên ngoài để thực thi nội dung động làm chậm quá trình.

Apache vs NGINX – M odules

Apache và NGINX đều cung cấp các mô-đun hữu ích khác nhau để cung cấp các tính năng cụ thể.

Mô-đun Apache:

 • Mô-đun chính thức (từ tài liệu Apache)
 • Danh sách mô-đun Wikipedia

NGINX hoặc Apache là một cách gọi gần gũi vì các tính năng mở rộng quá mức được cung cấp và mỗi máy chủ web vượt trội ở những thứ mà máy chủ kia không thể hoạt động tốt hơn.

Mô-đun NGINX:

 • Mô-đun chính thức (từ tài liệu NGINX)
 • Mô-đun của bên thứ ba

Rất khó để xác định Apache hay NGINX vượt trội ở đây, nhưng hầu hết các chức năng của mô-đun cốt lõi đều có mặt trên cả hai máy chủ web. NGINX được coi là tốt hơn trong việc hoạt động như một proxy ngược cho các kết nối TCP và email và phiên bản cộng thêm thương mại cũng được sử dụng để mở rộng chức năng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*