Cách hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong WordPress?

Để hiện thị IP của khách truy cập khi vào trang web wordpress của bạn cũng khá dễ dàng. Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để theo dõi và hiển thị ip người dùng trong WordPress?

1. Cách hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong WordPress?

Dán đoạn mã sao vào file functions.php

// Display User IP in WordPress
function get_the_user_ip() {
if ( ! empty( $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] ) ) {
//check ip from share internet
$ip = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
} elseif ( ! empty( $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] ) ) {
//to check ip is pass from proxy
$ip = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
} else {
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
}
return apply_filters( 'wpb_get_ip', $ip );
}

add_shortcode('show_ip', 'get_the_user_ip');

Ok vậy là đã xong chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*