Cách Nofollow tất cả các liên kết bên ngoài trong WordPress

Với Seo việc đặt link Nofollow hay Dolollow cực kì quan trọng bởi nếu làm sai sẽ ảnh hưởng xấu tới website ở hiện tại và sau này. Một cách đơn giản nhất để hạn chế những link không mong muốn dofollow ra ngoài đó là auto đẻ nofollow tất cả các link out – điều này sẽ tốt hơn cho website của bạn.

1. Cách thêm liên kết nofollow?

Ví dụ về liên kết có thuộc tính nofollow: <a href="http://example.com" rel="nofollow">Example Website</a>

Theo mặc định, WordPress không cho phép bạn tự động thêm nofollow vào các liên kết bên ngoài. Bạn sẽ phải thêm thủ công này vào các liên kết đi đến các trang bên ngoài.

Một cách dễ dàng hơn là sử dụng plugin Title và NoFollow For Links . Nó thêm trường tiêu đề và hộp kiểm nofollow trong cửa sổ bật lên liên kết chèn. Bạn có thể tạo liên kết nofollow khi bạn thêm chúng.

2. Thêm NoFollow vào tất cả các liên kết bên ngoài trong WordPress?

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Liên kết ngoài. Khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Cài đặt »Liên kết ngoài để định cấu hình cài đặt plugin.

Plugin External Links cũng cho phép bạn mở liên kết bên ngoài trong cửa sổ mới và bạn có thể hiển thị một biểu tượng bên cạnh các liên kết bên ngoài.

OK như vậy là đã xong – lưu ý là việc này không gây ảnh hưởng xấu gì đến worpress cũng như hosting nhé – nó chỉ giúp cho website của bạn cân bằng lực tốt hơn mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*