Làm cách nào để nâng cấp WordPress lên bản Beta mới nhất

Làm cách nào để nâng cấp WordPress lên bản Beta mới nhất

Để bắt đầu nâng cấp WordPress lên Phiên bản BETA, RC, hãy làm theo các bước dưới đây:

Bước 1:

Tải xuống và cài đặt  Plugin WordPress Beta Tester từ bảng quản trị plugin WordPress.

Bước 2:

  • Đi tới  Tools
  • Nhấp vào Beta Testing

Bước 3:

Thay đổi tùy chọn thành Bleeding edge nightlies. Đảm bảo rằng bạn có một bản sao lưu cho blog của mình trước.

 

Bước 4:

  • Nhấp vào Dashboard
  • Nhấp vào Update
  • Nhấp vào nút Update now từ bảng điều khiển WordPress

Bước 5:

Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, bạn sẽ có một blog WordPress với bản mới nhất BETAhoặc RCbản phát hành. Tận hưởng các tính năng mới của WordPress beta. Hãy đảm bảo sao lưu Cơ sở dữ liệu trước khi nâng cấp lên bản phát hành beta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*