Cách tạo tài khoản cPanel trong WHM

Cách tạo tài khoản cPanel trong WHM

Một trong những tính năng quan trọng hơn trong WHM là khả năng tạo tài khoản cPanel riêng lẻ . Tìm hiểu cách bán lại tài khoản lưu trữ của riêng bạn trong WHM bằng hướng dẫn bên dưới.

1. Cách tạo tài khoản cPanel trong WHM?

Bước 1: Đăng nhập vào WHM của bạn : Trong menu bên trái bên dưới “ Chức năng tài khoản ”, nhấp vào “ Tạo tài khoản mới ”

Bước 2: Điền thông tin chi tiết cho tài khoản mới. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về các cài đặt bạn sẽ thực hiện:

  • Nhập tên miền chính trên tài khoản, đặt tên người dùng và mật khẩu cPanel cho tên miền đó, sau đó nhập địa chỉ email để liên kết với tài khoản.
  • WHM cho phép bạn tạo các gói, giúp quản lý tài khoản cPanel dễ dàng hơn. Ví dụ: bạn có thể có gói “Power Plan” như ưu đãi của InMotion Hosting. Trong gói đó, bạn có thể đặt các giới hạn như số lượng miền bổ trợ để liên kết với tài khoản. Nếu bạn chưa đặt bất kỳ gói nào, hãy chọn tùy chọn “Chọn tùy chọn theo cách thủ công” và đặt các giới hạn đó ngay bây giờ.
  • Cài đặt: Chọn chủ đề cPanel để chỉ định người dùng (InMotion Hosting hiện sử dụng x3) và chọn ngôn ngữ phù hợp cho người dùng.
  • Cài đặt người bán lại : Nếu bạn có quyền truy cập để tạo tài khoản cPanel, điều đó có nghĩa là bạn có quyền của người bán lại. 
  • Cài đặt DNS :Nếu các máy chủ tên được chỉ định cho tên miền này sẽ nằm trên một máy chủ khác, hãy chọn tùy chọn “Sử dụng các máy chủ tên được chỉ định tại Cơ quan đăng ký tên miền”
  • Cài đặt định tuyến thư : Quyết định cách máy chủ xử lý email cho miền cụ thể này. 
  • Sau khi bạn đã điền tất cả các chi tiết ở trên, hãy nhấp vào nút “ Tạo ” ở cuối trang.

Ok vậy là đã xong  – bạn đã  tạo tài khoản cPanel mới!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*