Cách chỉnh sửa mã HTML trong cPanel

Cách chỉnh sửa mã HTML trong cPanel

1. Chỉnh sửa mã HTML trong cPanel?

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn .
Bước 2: Đi tới Trình quản lý tệp trong phần Tệp .

Bước 3: Điều hướng đến trang HTML bạn muốn chỉnh sửa.

Bước 4: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn tùy chọn Chỉnh sửa HTML. Bạn cũng có thể chọn tệp và nhấp vào liên kết Trình soạn thảo HTML ở trên cùng.

Bước 5: Bây giờ bạn sẽ thấy giao diện HTML Editor. Bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với trang bằng trình chỉnh sửa trực quan và thanh công cụ trên cùng.

Bước 6: Bạn cũng có thể nhấp vào nút Nguồn để thêm mã hoặc thay đổi mã trong tệp của mình.

Bước 7: Nếu bạn thấy một thông báo bật lên, hãy đọc cảnh báo rồi nhấp vào nút Chỉnh sửa .

Bước 8:Khi thực hiện xong các thay đổi, bạn có thể nhấp vào Lưu ở trên cùng bên trái.

2. Kết luận:

Ok trên đây mình đã hướng dẫn mọi người Cách chỉnh sửa mã HTML trong cPanel – chúc các bạn thành công

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*