Cách thêm HTML vào trang/bài đăng WordPress

Cách thêm HTML vào trang/bài đăng WordPress

1. Cách thêm HTML vào trang/bài đăng?

– Thêm khối HTML tùy chỉnh:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển WordPress của bạn .

Bước 2: Trong menu điều hướng, hãy nhấp vào liên kết Trang hoặc Bài đăng , tùy thuộc vào trang nào bạn muốn thêm HTML vào.

Bước 3: Hãy di chuột qua phần bạn muốn thêm HTML vào và nhấp vào nút Chỉnh sửa .

Bước 4: Điều hướng đến phần bạn muốn thêm HTML vào và nhấp vào nút dấu cộng + .

Bước 5: Nhập HTML vào hộp tìm kiếm.

Bước 6: Nhấp vào tùy chọn HTML tùy chỉnh .

Bước 7:  Một khối mới sẽ được tạo để bạn có thể thêm mã HTML nếu cần.

– Chỉnh sửa một khối duy nhất dưới dạng HTML

Nếu bạn có một khối hiện có, WordPress cho phép bạn chuyển sang trình chỉnh sửa mã. Sau đó, bạn có thể xem và sửa đổi HTML nếu cần. Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn chỉ muốn thay đổi một phần duy nhất của trang hoặc bài đăng.

 1. Chỉnh sửa một trang hoặc bài đăng trong Bảng điều khiển WordPress.
 2. Nhấp vào khối bạn muốn sửa đổi.
 3. Chọn link tùy chọn, nó có hình 3 dấu chấm.
  Tùy chọn khối WordPress
 4. Chọn tùy chọn Chỉnh sửa dưới dạng HTML .
  Khối chỉnh sửa dưới dạng HTML
 5. Sau đó, bạn sẽ thấy mã HTML cho khối đó và có thể sửa đổi nó nếu cần.
  Sử dụng Trình chỉnh sửa mã
 6. Nếu bạn muốn chuyển về trình soạn thảo Visual hãy nhấp lại vào khối đó, chọn tùy chọn , sau đó chọn Chỉnh sửa trực quan .
  Chỉnh sửa trang/bài đăng một cách trực quan
– Chỉnh sửa toàn bộ trang/bài đăng bằng Trình chỉnh sửa mã

Tùy chọn thứ ba là chỉnh sửa toàn bộ trang hoặc bài đăng bằng HTML. Phương pháp này là một cách nhanh chóng để thực hiện các thay đổi HTML cho một số phần của trang hoặc bài đăng cùng một lúc.

 1. Chỉnh sửa trang hoặc bài đăng bạn muốn sửa đổi.
 2. Nhấp vào menu Tùy chọn ở phía trên bên phải màn hình. Nó trông giống như 3 dấu chấm dọc.
  Chỉnh sửa tùy chọn trang trong WordPress
 3. Chọn phần Code editor dưới Editor . Một tùy chọn khác là nhấp vào phím Ctrl+Shift+Alt+M cùng lúc.
  Truy cập Trình chỉnh sửa mã trang/bài đăng
 4. Sau đó sẽ xem toàn bộ trang/bài đăng dưới dạng HTML và có thể thêm mã nếu cần.
  Trình chỉnh sửa mã toàn trang trong WordPress
– Thêm HTML vào Trang/Bài đăng bằng Trình chỉnh sửa Cổ điển
 1. Điều hướng đến trang hoặc bài đăng bạn muốn sửa đổi và chỉnh sửa nó.
 2. Bấm vào tab Văn bản . Sau đó, bạn sẽ thấy văn bản của trang hoặc bài đăng và bạn có thể nhập HTML.
  Truy cập tab văn bản trong Trình chỉnh sửa cổ điển
 3. Thêm HTML của bạn nếu cần.
  Trình soạn thảo văn bản cổ điển trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*