Cloud-native là gì? Ứng dụng của Cloud-native

Cloud-native là gì? Ứng dụng của Cloud-native

1. Cloud-native là gì?

Cloud-native là một thuật ngữ chỉ sự thiết kế, triển khai và quản lý ứng dụng được xây dựng để hoạt động tốt nhất trên các môi trường đám mây. Điều này có nghĩa là các ứng dụng được phát triển với việc sử dụng các dịch vụ, công nghệ và khả năng của một môi trường đám mây để đạt được tính mở rộng, độ tin cậy và hiệu quả cao hơn.

2. Một số đặc trưng của Cloud-native

 • Ưu tiên cho tính khả diễn giải (decoupling): Thiết kế ứng dụng sao cho các thành phần có thể hoạt động độc lập, tránh việc phụ thuộc quá mức vào các công nghệ cụ thể.
 • Tính mở rộng (Scalability): Các ứng dụng Cloud-native được thiết kế để dễ dàng mở rộng theo yêu cầu của người dùng. Các ứng dụng có thể được mở rộng ngang hoặc thêm các instance để tăng khả năng xử lý.
 • Tính linh hoạt và khả năng chuyển đổi (Flexibility and Portability): Các ứng dụng Cloud-native có thể chạy trên nhiều môi trường đám mây khác nhau, bao gồm cả public cloud, private cloud và hybrid cloud.
 • Tự phục hồi (Resiliency): Các ứng dụng Cloud-native được thiết kế để tự phục hồi khi có lỗi xảy ra. Nó có khả năng chịu được các sự cố phát sinh trong quá trình triển khai.
 • Tự động hóa (Automation): Các ứng dụng Cloud-native thường được tự động hóa để tăng tính hiệu quả và độ tin cậy.

3. Mô hình của Cloud-native

 • Microservices: Microservices là kiểu kiến trúc phần mềm độc lập và nhỏ gọn, được tách riêng thành các dịch vụ độc lập và có khả năng hoạt động một cách độc lập với nhau. Các dịch vụ này được xây dựng để hoạt động tốt trên môi trường đám mây, cho phép mở rộng và quản lý linh hoạt.
 • Containization: Containization là công nghệ giúp đóng gói ứng dụng và các thành phần liên quan vào các container. Container là một môi trường độc lập, có thể chứa các ứng dụng và thư viện cần thiết. Containization cho phép các ứng dụng được triển khai và chạy trên nhiều môi trường đám mây khác nhau.
 • Orchestration: Orchestration là công nghệ quản lý các container và các dịch vụ liên quan đến nhau. Khi triển khai các ứng dụng Cloud-native, các container được triển khai trên nhiều máy chủ khác nhau. Orchestration giúp quản lý và điều phối các container này sao cho ứng dụng hoạt động đúng cách.
 • Automation: Automation giúp tự động hóa các quá trình triển khai, quản lý và giám sát ứng dụng Cloud-native. Với sự tự động hóa, các nhà phát triển và quản trị viên có thể giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết để triển khai và vận hành các ứng dụng

4. Ứng dụng của Cloud-native

 • Phát triển ứng dụng linh hoạt: Cloud-native cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng linh hoạt, có khả năng mở rộng và dễ dàng quản lý trên môi trường đám mây. Các ứng dụng này có thể được triển khai trên nhiều môi trường đám mây khác nhau một cách dễ dàng.
 • Tối ưu hóa chi phí: Cloud-native giúp giảm thiểu chi phí vận hành và quản lý hạ tầng đám mây bằng cách sử dụng các công nghệ như containization và orchestration để tối ưu hóa tài nguyên.
 • Đảm bảo độ tin cậy: Cloud-native giúp đảm bảo độ tin cậy của các ứng dụng bằng cách cung cấp tính khả dụng cao và khả năng phục hồi nhanh chóng trong trường hợp có sự cố.
 • Tăng tốc độ triển khai: Các công nghệ như containization và orchestration trong Cloud-native giúp tăng tốc độ triển khai và cập nhật ứng dụng.
 • Tăng hiệu suất và khả năng mở rộng: Cloud-native giúp tăng hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng bằng cách sử dụng các công nghệ như load balancing và auto-scaling.
 • Quản lý dịch vụ: Cloud-native cung cấp khả năng quản lý các dịch vụ một cách trực quan và dễ dàng. Các dịch vụ này có thể được triển khai và quản lý trên nhiều môi trường đám mây khác nhau.

>>> Xem thêm: Cloud based là gì? Ứng dụng của Cloud based

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*