Cách giới hạn số lượng bài viết trong WordPress RSS Feed

Cách giới hạn số lượng bài viết trong WordPress RSS Feed

Theo mặc định, WordPress hiển thị mười bài đăng gần đây nhất trong nguồn cấp dữ liệu RSS chính. Trong hướng dẫn này, cloudhosting sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng giới hạn số lượng bài đăng trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress.

1. Thay đổi giới hạn bài đăng trong Nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress

Điều đầu tiên bạn cần làm là đi tới Settings » Reading trong bảng điều khiển quản trị WordPress.

Bên dưới tùy chọn này, bạn cũng sẽ thấy tùy chọn hiển thị toàn bộ văn bản hoặc đoạn trích của các bài đăng của bạn trong nguồn cấp dữ liệu RSS.

2. Tạo Sơ đồ trang web RSS cho Công cụ Tìm kiếm

Cách dễ nhất để thêm sơ đồ trang RSS trong WordPress là sử dụng All in One SEO cho WordPress . Đây là plugin SEO WordPress tốt nhất trên thị trường và cho phép bạn dễ dàng tối ưu hóa trang web của mình mà không cần bất kỳ kỹ năng SEO nào.

Sau đó, bạn cần truy cập  All in one SEO » Sitemaps trang web RSS.

Từ đây, bạn có thể kích hoạt Sơ đồ trang RSS và cũng có thể đặt số lượng bài đăng bạn muốn đưa vào sơ đồ trang.

Sơ đồ trang web này bao gồm tất cả các loại bài đăng của bạn. Điều này có nghĩa là nó sẽ bao gồm các bài đăng, trang, sản phẩm hoặc bất kỳ loại bài đăng tùy chỉnh nào mà bạn có thể có.

Nếu bạn chỉ muốn bao gồm các bài đăng trên blog, hãy bỏ chọn ‘Bao gồm Tất cả các Loại Bài đăng’ và sau đó chọn ‘Bài đăng’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*