Cách thêm Sơ đồ trang web RSS trong WordPress

1. Sơ đồ trang web RSS là gì?

Không giống như sơ đồ trang XML truyền thống thường lớn, sơ đồ trang RSS nhỏ vì chúng chỉ chứa các bản cập nhật gần đây nhất cho trang web của bạn.

Google thu thập dữ liệu sơ đồ trang RSS thường xuyên hơn, điều này giúp các bản cập nhật nội dung của bạn được lập chỉ mục nhanh hơn và cải thiện thứ hạng SEO WordPress của bạn .

Để thu thập thông tin tối ưu, Google khuyên bạn nên sử dụng cả sơ đồ trang XML và sơ đồ trang RSS.

2. Cách thêm Sơ đồ trang web RSS trong WordPress

Cách dễ nhất để thêm sơ đồ trang RSS trong WordPress là sử dụng All in One SEO plugin . Đây là plugin SEO WordPress tốt nhất được sử dụng bởi hơn 3 triệu trang web.

Để bật sơ đồ trang RSS trong WordPress, bạn cần truy cập trang cài đặt AIOSEO » Sitemaps. Chỉ cần bật tùy chọn Sơ đồ trang web là xong.

Bạn cũng có thể truy cập liên kết sau để check lại xem rss đã được tạo thành công chưa?

https://yoursite.com/sitemap.rss

Khi bạn đã bật nó, bạn sẽ cần gửi sơ đồ trang RSS trong Google Search Console.

OK vậy là đã xong! Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*