Cách tạo URL đăng nhập WordPress tùy chỉnh

1. Cách thay đổi URL đăng nhập WordPress bằng một plugin

Sau khi cài đặt và kích hoạt, bạn sẽ có một tùy chọn mới trong cài đặt chung, trong đó bạn có thể chỉ cần nhập slug mới mà bạn muốn các trường đăng nhập tồn tại. Đi tới Settings> General hoặc  Settings> WPS Hide Login để thay đổi nó.

Tất cả những gì bạn phải làm là nhập URL đăng nhập mới của mình và nhấn nút  Lưu thay đổi . Lưu ý rằng nó cho biết nó cũng ngăn quyền truy cập vào  wp-login.php và thư mục  wp-admin  cho những người không được kết nối. Nói cách khác, bạn có thể truy cập chúng nếu bạn đã đăng nhập. Nếu không, bạn sẽ gặp phải Lỗi 404.

Khi bạn truy cập URL đăng nhập WordPress sẽ thấy thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*