Các thông báo lỗi email - ý nghĩa của chúng là gì?

Các thông báo lỗi email – ý nghĩa của chúng là gì?

1. “IP Address Has Changed!”

Mỗi lần bạn đăng nhập vào tài khoản webmail, địa chỉ IP của máy tính của bạn sẽ được ghi lại. Nếu địa chỉ IP của bạn thay đổi trong khi bạn đăng nhập, webmail sẽ không nhận ra kết nối mới của bạn là hợp lệ và sẽ tự động đăng xuất bạn. Cách dễ nhất để khắc phục lỗi này là đăng nhập lại để địa chỉ IP mới của bạn được ghi lại.;

2. “Authentication Failed”:

Lỗi “Xác thực thất bại” có nghĩa là máy chủ email không thể xác minh rằng quyền truy cập email của bạn được cấp phép. Điều này thường là do mật khẩu sai, nhưng nó cũng có thể do tên người dùng không chính xác, kết nối với máy chủ sai hoặc danh sách đen. Thực hiện theo các bước sau để giải quyết vấn đề:

 • Đặt lại mật khẩu email của bạn.
 • Mở ứng dụng email của bạn và kiểm tra các cài đặt
 • Cập nhật mật khẩu thành mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Xác nhận tên người dùng của bạn là địa chỉ email đầy đủ, chẳng hạn như john@example.com.
 • Xác nhận tên máy chủ là mail.example.com trong đó example.com là tên miền của bạn.

3. Certificate Name Mismatch

Tên chứng chỉ không khớp: Lỗi này là một cảnh báo từ ứng dụng email của bạn rằng chứng chỉ cho SSL mà máy chủ sử dụng không khớp với tên mà ứng dụng email của bạn đang sử dụng. Biến thể của lỗi này bao gồm:

 • Chứng chỉ không hợp lệ
 • Mail không thể xác minh chứng chỉ cho example.com
 • Danh tính của mail.example.com không thể được xác minh.
 • Chứng chỉ cho máy chủ này không hợp lệ.
 • Tên máy chủ không khớp
 • Tên trên chứng chỉ bảo mật không hợp lệ hoặc không khớp với tên của trang web.
 • Máy chủ mà bạn kết nối đang sử dụng chứng chỉ bảo mật không thể xác minh được.

Nếu ứng dụng email của bạn được thiết lập bằng cài đặt Riêng tư (có SSL) và bạn đang sử dụng tên miền của mình làm máy chủ thư (chẳng hạn như thư. Example.com ), ứng dụng email của bạn sẽ yêu cầu chứng chỉ SSL chứa tên miền của bạn, thay vào đó, khi nó chứa tên của máy chủ Just Host (chẳng hạn như box123 .Abc.com). Do sự không phù hợp này, ứng dụng email của bạn sẽ cảnh báo bạn rằng tên trên chứng chỉ của máy chủ Abc không khớp với tên miền của bạn.

4. “550 Sender Verify Failed”

Điều này thường có nghĩa là hộp thư đến mà bạn gửi đến hoặc từ đã đầy. Bạn nên kiểm tra lại xem email theo tên miền của bạn có còn dung lượng lưu trữ trên hệ thống hay không để tuỳ chỉnh các phương án phù hợp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*