Lỗi Generic Host Process for Win32

Lỗi Generic Host Process for Win32

1. Lỗi Generic Host Process for Win32 là gì?

Lỗi “Generic Host Process for Win32” là một lỗi phổ biến trên hệ điều hành Windows, nó thường xảy ra khi hệ thống của bạn bị lỗi trong quá trình quản lý các tiến trình hệ thống. Lỗi này thường xảy ra khi một trong những dịch vụ của hệ điều hành Windows gặp sự cố hoặc bị xung đột với các chương trình khác trên hệ thống.

Lỗi này thường xuất hiện với thông báo “Generic Host Process for Win32 Services has encountered a problem and needs to close” hoặc “svchost.exe has encountered a problem and needs to close”. Khi xảy ra lỗi này, bạn có thể gặp các vấn đề như mất kết nối Internet, không thể truy cập vào máy tính từ xa hoặc hệ thống chạy chậm

2. Cách sửa lỗi Generic Host Process for Win32

Cách 1:
 • Vào Run gõ regedit
 • Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE >> SYSTEM >> CurrentControlSet >> Services >> Browser >> Parameters
 • Tìm khóa IsDomainMaster
 • Đặt giá trị của nó thành false
 • Khởi động lại máy tính

Cách 2:
 • Vào Run gõ cmd
 • Nhập ‘netsh’ trong bảng điều khiển lệnh rồi nhấn enter
 • Sau đó nhập ‘winsock’ và nhấn enter rồi nhập đặt lại
 • Khởi động lại máy tính
Cách 3:

Các bạn thực hiện tuần tự như sau:

 1. Khởi động lại máy tính.
 2. Cập nhật hệ điều hành và các chương trình của bạn lên phiên bản mới nhất.
 3. Kiểm tra và loại bỏ các chương trình độc hại trên hệ thống của bạn bằng phần mềm chống virus hoặc phần mềm diệt malware.
 4. Thực hiện sửa chữa hệ thống bằng lệnh “sfc /scannow” trong Command Prompt.
 5. Tắt các dịch vụ không cần thiết hoặc không được sử dụng trên hệ thống của bạn.
 6. Thử tắt Windows Firewall và phần mềm bảo mật để xem xét nếu chúng đang gây ra xung đột.

>> Cách tạo SSH key trên MacOs Sierra và HighSierra

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*