Cách sửa lỗi sau xử lý ảnh không thành công trong WordPress

1. Nguyên nhân gây ra lỗi  xử lý ảnh không thành công trong WordPress

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lỗi này – tuy nhiên mình có thể ví dụ lỗi thường thấy đó là:

“Post-processing of the image likely failed because the server is busy or does not have enough resources. Uploading a smaller image may help. Suggested maximum size is 2500 pixels.”

Lỗi này wp khuyên bạn nên tải lên một hình ảnh nhỏ hơn có kích thước dài nhất không quá 2500 pixel.

2. Cách sửa lỗi sau xử lý ảnh không thành công trong WordPress

* Đảm bảo rằng Lỗi HTTP không phải là Tạm thời

Trước tiên, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng không có ký tự đặc biệt nào trong tên tệp, chẳng hạn như dấu nháy đơn. Nếu có, thì bạn nên đổi tên tệp hình ảnh.

Tiếp theo, bạn nên đợi vài phút rồi thử tải lại tệp hình ảnh lên. Nếu máy chủ của bạn chỉ bận như thông báo cho thấy, thì có thể do lưu lượng truy cập bất thường hoặc tài nguyên máy chủ thấp gây ra.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố tải lên hình ảnh sau một thời gian chờ đợi, thì bạn có thể thử tải lên một tệp khác

* Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Thông báo lỗi cho thấy máy chủ của bạn có thể không có đủ tài nguyên. Hãy tăng dung lượng bộ nhớ có sẵn cho WordPress.Bạn sẽ cần tăng dung lượng bộ nhớ mà PHP có thể sử dụng trên máy chủ của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của mình.

define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

* Thay đổi Thư viện Trình chỉnh sửa Hình ảnh được sử dụng bởi WordPress

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉ cần thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin dành riêng cho trang web .

function wpb_image_editor_default_to_gd( $editors ) {
    $gd_editor = 'WP_Image_Editor_GD';
    $editors = array_diff( $editors, array( $gd_editor ) );
    array_unshift( $editors, $gd_editor );
    return $editors;
}
add_filter( 'wp_image_editors', 'wpb_image_editor_default_to_gd' );

Sau khi thêm mã này, bạn nên thử tải lại hình ảnh lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*